פרטי הקורס

פרטי הקורס

יום עיון - אומנות הגבייה

קורס: יום עיון - אומנות הגבייה

מספר קורס 19690 מספר מקומות פנויים בכיתה: 18

תוכנית קורס

פתיחה: 16/08/22
סיום: 16/08/22
ימים:
ג' 08:30-15:30
1 מפגשים, 7 שעות
עלות: 299 ₪

יום עיון - אומנות הגבייה

יום העיון אינו מוכר לגמול השתלמות!

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...