פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס מניעת אלימות במשפחה

קורס: קורס מניעת אלימות במשפחה

מספר קורס 21251 מספר מקומות פנויים בכיתה: 5

תוכנית קורס

פתיחה: 02/06/24
סיום: 06/06/24
ימים:
א' 08:15-16:00
ב' 08:15-16:00
ג' 08:15-16:00
ד' 08:15-16:00
ה' 08:15-16:00
5 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

קורס מניעת אלימות במשפחה

אלימות המשפחה הינה תופעה קיימת,אמיתית ורווחת,הרבה יותר משהיינו רוצים לחשוב ולשער. בין אם זו אלימות פיזית או מילולית ישנה חשיבות להעלאת המודעות לתופעה ובעיקר לדרכים להתמודד עמה. תכנית הקורס עוסקת בהכרת הדילמות הקשורות לטיפול בנושא ומתן כלים מעשיים למניעת האלימות במשפחה. מטרות הקורס: הקניית ידע והבנה בנושא האטלימות במשפחה ובדרכים למניעתה והתמודדות עמה

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...