פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס אנגלית שיחות רמה ב

קורס: קורס אנגלית שיחות רמה ב

מספר קורס 18627 מספר מקומות פנויים בכיתה: 10

תוכנית קורס

פתיחה: 20/12/21
סיום: 28/03/22
ימים:
ב' 17:00-20:15
15 מפגשים, 60 שעות
עלות: 228 ₪

קורס אנגלית שיחות רמה ב

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...