פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס מבוא לכלכלה

קורס: קורס מבוא לכלכלה

מספר קורס 18601 מספר מקומות פנויים בכיתה: 11

תוכנית קורס

פתיחה: 08/12/21
סיום: 16/02/22
ימים:
ד' 17:00-20:15
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

קורס מבוא לכלכלה

למעסיק בלבד

משען

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...