פרטי הקורס

פרטי הקורס

מבוא לגרפולוגיה

קורס: מבוא לגרפולוגיה

מספר קורס 16943 מספר מקומות פנויים בכיתה: 5

פתיחה: 26/01/20
סיום: 21/06/20
ימים:
א' 17:00-20:15
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

מבוא לגרפולוגיה

הגרפולוגיה היא תורת הכתב שחוקרת את הקשר בין כתב היד של האדם לבין מרכיבי האישיות שלו. תכלית הקורס הינה להקנות ידע בסיסי המאפשר אבחון על-פי גרפולוגיה. מטרות הקורס: הקניית ידע בסיס יהמאפשר אבחון על-פי גרפולוגיה,תורת הכתב,לפיה משתקפים התנהגות האדם,תכונותיו,היכולות השכליות והחברתיות שלו ומצבו הנפשי והגופני

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...