פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס אחריות משפטית של עובדי ציבור

קורס: קורס אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר קורס 16350 מספר מקומות פנויים בכיתה: 11

פתיחה: 15/05/19
סיום: 04/12/19
ימים:
ד' 16:15-19:30
25 מפגשים, 100 שעות
עלות: 380 ₪

קורס אחריות משפטית של עובדי ציבור

עמידר

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...