פרטי הקורס

פרטי הקורס

לחץ ושחיקה

קורס: לחץ ושחיקה

מספר קורס 15751 מספר נרשמים: 20

פתיחה: 06/03/19
סיום: 15/05/19
ימים:
ד' 17:00-20:15
10 מפגשים, 40 שעות
בית ההסתדרות, רח' מדיין 1, אילת

לחץ ושחיקה

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

בית ההסתדרות, רח' מדיין 1, אילת
Loading...