פרטי הקורס

פרטי הקורס

מבוא לגרפולוגיה

קורס: מבוא לגרפולוגיה

מספר קורס 15746 מספר מקומות פנויים בכיתה: 5

פתיחה: 25/03/19
סיום: 03/06/19
ימים:
ב' 17:15-20:30
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

מבוא לגרפולוגיה

הגרפולוגיה היא תורת הכתב שחוקרת את הקשר בין כתב היד של האדם לבין מרכיבי האישיות שלו. תכלית הקורס הינה להקנות ידע בסיסי המאפשר אבחון על-פי גרפולוגיה. מטרות הקורס: הקניית ידע בסיס יהמאפשר אבחון על-פי גרפולוגיה,תורת הכתב,לפיה משתקפים התנהגות האדם,תכונותיו,היכולות השכליות והחברתיות שלו ומצבו הנפשי והגופני

לסייעות בלבד

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...