פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס זורחת מבפנים

קורס: קורס זורחת מבפנים

מספר קורס 19032 מספר מקומות פנויים בכיתה: 31

פתיחה: 14/02/22
סיום: 07/03/22
ימים:
ב' 17:00-20:00
4 מפגשים, 12 שעות
עלות: 152 ₪

קורס זורחת מבפנים

למעסיק בלבד

הסדנא אינה מוכרת לגמול השתלמות

מא חבל מודיעין

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...