פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס מבוא לגרפולוגיה

קורס: קורס מבוא לגרפולוגיה

מספר קורס 18129 מספר מקומות פנויים בכיתה: 1

תוכנית קורס

פתיחה: 28/06/21
סיום: 06/09/21
ימים:
ב' 17:30-20:45
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

קורס מבוא לגרפולוגיה

הגרפולוגיה היא תורת הכתב שחוקרת את הקשר בין כתב היד של האדם לבין מרכיבי האישיות שלו. תכלית הקורס הינה להקנות ידע בסיסי המאפשר אבחון על-פי גרפולוגיה. מטרות הקורס: הקניית ידע בסיס יהמאפשר אבחון על-פי גרפולוגיה,תורת הכתב,לפיה משתקפים התנהגות האדם,תכונותיו,היכולות השכליות והחברתיות שלו ומצבו הנפשי והגופני

לסייעות בלבד

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...