פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס מבוא לסוציולוגיה/מבוא לפסיכולוגיה/התנהגות

קורס: קורס מבוא לסוציולוגיה/מבוא לפסיכולוגיה/התנהגות

מספר קורס 19358 מספר מקומות פנויים בכיתה: 10

תוכנית קורס

פתיחה: 14/08/22
סיום: 11/12/22
ימים:
א' 16:45-20:00
15 מפגשים, 60 שעות
עלות: 228 ₪

קורס מבוא לסוציולוגיה/מבוא לפסיכולוגיה/התנהגות

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...