פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס מיומנויות תקשורת וחינוך בגיל הרך

קורס: קורס מיומנויות תקשורת וחינוך בגיל הרך

מספר קורס 18790 מספר מקומות פנויים בכיתה: 14

פתיחה: 20/12/21
סיום: 04/04/22
ימים:
ב' 18:00-21:15
15 מפגשים, 60 שעות
עלות: 152 ₪

קורס מיומנויות תקשורת וחינוך בגיל הרך

לסייעות בלבד

נעמת

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...