פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס תקשורת אירגונית

קורס: קורס תקשורת אירגונית

מספר קורס 18441 מספר מקומות פנויים בכיתה: 2

תוכנית קורס

פתיחה: 19/10/21
סיום: 28/12/21
ימים:
ג' 12:15-15:30
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

קורס תקשורת אירגונית

תקשורת ארגונית איכותית היא הבסיס להצלחה של כל ארגון באשר הוא והיא משפיעה באופן ישירעל תוצאות הארגון ובאופן עקיף מיטיבה גם עם התקשורת מול הספקים והלקוחות הנהנים משירותיו של הארגון תכנית הקורסעוסקת בהבנת עקרונות התקשורת האירגונית וחשיבותה ביצירת אקלים חיובי בעבודה מטרות הקורס: זיהוי ערוצי תקשורת אירגונית הכרת מודלים של תקשורת פורמאלית וא-פורמאלית הבנת מקורות של חסמיתקשורת ודרכים להתמודדות אפקטיבית

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...