פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס אתיקה באירגונים

קורס: קורס אתיקה באירגונים

מספר קורס 18331 מספר מקומות פנויים בכיתה: 10

תוכנית קורס

פתיחה: 01/11/21
סיום: 10/01/22
ימים:
ב' 17:00-20:15
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

קורס אתיקה באירגונים

אתיקה מקצועית היא מערכת כליים להתנהגות נאותה המבוססת על ערכי המקצוע והיא מגדירה את המחויבות של אישהמקצוע כלפי לקוחותיו כלפי עמיתיו למקצוע וכלפי הארגון תכנית הקורס עוסקת במערכת כללי האתיקה בארגונים ובעסקים ושמה דגש על אחריות חברתית ומחויבות לעתיד מטרות הקורס: הקנית כלים ומושגים בנושאי אתיקה בתוך התמקדות בעולם התוכן של המשתתפים

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...