פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס הנחיית קבוצות

קורס: קורס הנחיית קבוצות

מספר קורס 18256 מספר מקומות פנויים בכיתה: 4

תוכנית קורס

פתיחה: 26/07/21
סיום: 17/01/22
ימים:
ב' 17:00-20:10
25 מפגשים, 100 שעות
עלות: 380 ₪

קורס הנחיית קבוצות

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...