פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס תהליך הגלובליזציה

קורס: קורס תהליך הגלובליזציה

מספר קורס 18172 מספר מקומות פנויים בכיתה: 7

תוכנית קורס

פתיחה: 27/10/21
סיום: 29/12/21
ימים:
ד' 17:15-20:30
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

קורס תהליך הגלובליזציה

הגלובליזציה היא התרחבות, האצה והעמקה של הקשרים התרבותיים, החברתיים והכללכליים בין מדינות. במשך ההיסטוריה של ההתפתחות התרבות האנושית הולך ומתחזק התהליך שבו מידע,מוצרים,בני אדם,כסף וטכנולוגיה חוצים גבולות לאומיים בקצב מהיר. תופעה זו גורמת ליצירת קהילה רחבה המשולבת בשוק אחד. מטות הקורס: -הבנה וניתוח הכלים הפוליטיים והכלכליים,החברתיים,והתקשורתיים,של הגלובליזציה.

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...