פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס זורחת מבפנים

קורס: קורס זורחת מבפנים

מספר קורס 18093 מספר מקומות פנויים בכיתה: 18

פתיחה: 05/10/21
סיום: 26/10/21
ימים:
ג' 17:00-20:15
4 מפגשים, 12 שעות
עלות: 152 ₪

קורס זורחת מבפנים

הקורס אינו נוכר לגמול השתלמות

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...