פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס זורחת מבפנים

קורס: קורס זורחת מבפנים

מספר קורס 18092 מספר מקומות פנויים בכיתה: 21

פתיחה: 08/11/21
סיום: 13/12/21
ימים:
ב' 17:00-20:15
4 מפגשים, 12 שעות
עלות: 152 ₪

קורס זורחת מבפנים

הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...