פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס מבוא לכלכלה

קורס: קורס מבוא לכלכלה

מספר קורס 18017 מספר מקומות פנויים בכיתה: 4

פתיחה: 26/04/21
סיום: 05/07/21
ימים:
ב' 17:00-20:15
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

קורס מבוא לכלכלה

למעסיק בלבד

האונברסיטה הפתוחה

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...