פרטי הקורס

פרטי הקורס

ספרות ילדים

קורס: ספרות ילדים

מספר קורס 17659 מספר מקומות פנויים בכיתה: 1

פתיחה: 14/01/21
סיום: 25/03/21
ימים:
ה' 17:00-20:15
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

ספרות ילדים

מחקרים מוכיחים שבחירה מושכלת של המבוגר בספר המתאים, מעשירה אוצר המילים של הילד, ותורמת להתפתחותו הרגשית והחברתית. אין כמו הקראת סיפור לחיזוק הקשר עם ילדים. תכנית הקורס עוסקת בחשיבות התרומה של ספרות הילדים בגיל הרך, וארגון הסביבה הלימודית בגן. מטרות הקורס: - הכרת מגוון רחב של ספרי ילדים - הכנת אמצעי המחשה מסוגים וסגנונות שונים - פיתוח חשיבה ביקורתית להערכת איכות של ספר והתאמתו לגיל והתפתחות

לדירוג המנהלי לעוסקים בתחום החינוך

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...