פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס מינהל בשלטון המקומי

קורס: קורס מינהל בשלטון המקומי

מספר קורס 17605 מספר מקומות פנויים בכיתה: 1

פתיחה: 17/08/20
סיום: 08/10/20
ימים:
ב' 16:00-19:15
ד' 16:00-19:15
15 מפגשים, 60 שעות
עלות: 228 ₪

קורס מינהל בשלטון המקומי

בשנים האחרונות התפתחה מודעות רבה לשיפור איכות המינהל הציבורי במגזר הממשלתי ובשלטון המקומי. הקורס נוגע בתהליכים שלטוניים ואסטרטגיים,שמצויים בבסיס המערכת המוניציפאלית ומשפיעים על החלטות יומיומיות. תכנית הקורס עוסקת במאפייני השלטון המקומי בישראל ומקנה כלים לאיכות שיפור השירותים ברשות המקומית. מטרות הקורס: הכרת המאפיינים והתאוריות העיקריות בתחום המוניציפאלי הכרת השילטון המקומי ומרכיביו במערכת הדמוקרטית

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...