פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס המגזר הערבי בישראל

קורס: קורס המגזר הערבי בישראל

מספר קורס 16991 מספר מקומות פנויים בכיתה: 3

פתיחה: 28/01/20
סיום: 21/07/20
ימים:
ג' 17:00-20:15
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

קורס המגזר הערבי בישראל

המגזר הערבי בישראל על כל גווניו הוא חלק חשוב ובלתי נפרד ממדינת ישראל ומההוויה הישראלית. לפיכך, ישנה חשיבות לאין ערוך להכיר את הטרימנולוגיה וההיסטוריה של הקבוצות האתניות והדתיות המרכיבות את האוכלוסייה הערבית בישראל, את המאפיינים הדמוגרפיים, הסטאטוס המשפטי והמעמעדי וביוצא בזה . מטרות הקורס: -הכרת מאפייני המגזר הערבי בישראל. -העלאת דילמות הנובעות מהמאפיינים המרכזיים של מגזר זה. -הכרת דפוסי התמודדות של האזרחים הערביים בקשיים ובאתגרים המוצבים בפניהם.

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...