פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס מבוא לכלכלה

קורס: קורס מבוא לכלכלה

מספר קורס 16779 מספר מקומות פנויים בכיתה: 15

פתיחה: 01/01/20
סיום: 11/03/20
ימים:
ד' 17:00-20:15
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

קורס מבוא לכלכלה

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...