פרטי הקורס

פרטי הקורס

מבוא למינהל ציבורי

קורס: מבוא למינהל ציבורי

מספר קורס 16761 מספר מקומות פנויים בכיתה: 9

פתיחה: 25/09/19
סיום: 22/01/20
ימים:
ד' 15:00-18:15
15 מפגשים, 60 שעות
עלות: 228 ₪

מבוא למינהל ציבורי

למינהל הציבורי השפעה משמעותית על חיי האזרחים ועל המשק. תכליתו של קורס זה היא להקנות מושגי יסוד,גישות תאורטיות ומודלים יישומיים הכרוכים בהבנת המינהל והניהול הציבורי. מטרות הקורס: הקניית ידע בנושאים הקשורים לעשייה המנהלית הכרת מערכות המינהל הציבורי ותפקודן בסביבתן הפוליטית

קופ"ח כללית

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...