פרטי הקורס

פרטי הקורס

אתיקה באירגונים

קורס: אתיקה באירגונים

מספר קורס 16755 מספר מקומות פנויים בכיתה: 19

פתיחה: 30/12/19
סיום: 09/03/20
ימים:
ב' 17:15-20:30
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

אתיקה באירגונים

אתיקה מקצועית היא מערכת כליים להתנהגות נאותה המבוססת על ערכי המקצוע והיא מגדירה את המחויבות של אישהמקצוע כלפי לקוחותיו כלפי עמיתיו למקצוע וכלפי הארגון תכנית הקורס עוסקת במערכת כללי האתיקה בארגונים ובעסקים ושמה דגש על אחריות חברתית ומחויבות לעתיד מטרות הקורס: הקנית כלים ומושגים בנושאי אתיקה בתוך התמקדות בעולם התוכן של המשתתפים

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...