פרטי הקורס

פרטי הקורס

איכות הסביבה

קורס: איכות הסביבה

מספר קורס 16603 מספר מקומות פנויים בכיתה: 13

פתיחה: 09/07/19
סיום: 15/10/19
ימים:
ג' 16:30-19:45
13 מפגשים, 50 שעות
עלות: 190 ₪

איכות הסביבה

המודעות בעולמית לנזקים הצפויים לסביבה שלנו ולכדור הארץ הולכת וגדלה וכך גם רצון החברה לקבל ידע ומודעות בשימור והגנה על איכות הסביבה. תכנית הקורס עוסקת במושגים ובתאוריות ומציגה את אחד הנושאים החמים ביותר על סדר היום העולמי. מטרות הקורס: הכרת מכלול הנושאים בתחום איכות הסביבה הכרת הדרישות מהמפעל,על פי החוק,בתחום איכות הסביבה

ממ ירכא

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...