פרטי הקורס

פרטי הקורס

תקשורת אירגונית

קורס: תקשורת אירגונית

מספר קורס 16589 מספר מקומות פנויים בכיתה: 8

פתיחה: 11/09/19
סיום: 27/11/19
ימים:
ד' 17:00-20:15
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

תקשורת אירגונית

תקשורת ארגונית איכותית היא הבסיס להצלחה של כל ארגון באשר הוא והיא משפיעה באופן ישירעל תוצאות הארגון ובאופן עקיף מיטיבה גם עם התקשורת מול הספקים והלקוחות הנהנים משירותיו של הארגון תכנית הקורסעוסקת בהבנת עקרונות התקשורת האירגונית וחשיבותה ביצירת אקלים חיובי בעבודה מטרות הקורס: זיהוי ערוצי תקשורת אירגונית הכרת מודלים של תקשורת פורמאלית וא-פורמאלית הבנת מקורות של חסמיתקשורת ודרכים להתמודדות אפקטיבית

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...