פרטי הקורס

פרטי הקורס

אינטליגנציה רגשית

קורס: אינטליגנציה רגשית

מספר קורס 16427 מספר מקומות פנויים בכיתה: 4

פתיחה: 10/07/19
סיום: 02/10/19
ימים:
ד' 17:00-20:15
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

אינטליגנציה רגשית

בשנים האחרונות מתגברת ההכרה שהאינטליגנציה הרגשית משפיעה רבות על התפקוד האישי, האינטרקציה הבינאישית וההצלחה המקצועית. תכנית הקורס עוסקת בערך רגשי כגורם משפיע על התפקוד, מקנה כלים לשיפור המודעות העצמית ודנה בחשיבות האינטלגנציה הרגשית כמרכיב ההצלחה בחיים ובקריירה. מטרות הקורס: הכרת כלים וטכניקות לשיפור מיומנויות האיטליגנציה הרגשית. חשיבות האינטלגנציה הרגשית לפיתוח פוטנציאל האישי והאנושי.

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...