פרטי הקורס

פרטי הקורס

סדנא להפגת מתחים

קורס: סדנא להפגת מתחים

מספר קורס 16416 מספר מקומות פנויים בכיתה: 17

פתיחה: 03/11/19
סיום: 12/01/20
ימים:
א' 17:00-20:15
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

סדנא להפגת מתחים

סביבת העבודה בעולם המערבי רוויה במתחים ולחצים שנובעים משינויים ארגוניים, שעות עבודה מרובות, עמידה ביעדים ואי יציבות תעסוקתית. תכנית הקורס עוסקת בזיהוי הסימנים למתח נפשי והכלים להתמודד עימם, בין השאר באמצעות מוסיקה ושיתוף פעולה עם עמיתים לעבודה. מטרות הקורס: - הכרת כלים ומיומנויות להתמודדות עם מתחים נפשיים

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...