פרטי הקורס

פרטי הקורס

מגדר ועולם העבודה

קורס: מגדר ועולם העבודה

מספר קורס 16316 מספר מקומות פנויים בכיתה: 3

פתיחה: 12/06/19
סיום: 21/08/19
ימים:
ד' 13:30-16:45
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

מגדר ועולם העבודה

החברה המודרנית מכירה בתפקיד ההון האנשוי בכל תחומי החיים ובשוק התעסוקה. עם זאת,ניתן לעיתים להבחין באפליה מגדרית באירגונים שונים.תכנית הקורס עוסקת בהיבטים השונים של מקום הנשים והגברים בעולם העבודה, הבנת עמדות מפתח ותפיסות שונות של נשים מול גברים באירגונים שונים והבנת הפערים בין הרצוי למצוי. מטרות הקורס: בחינת מקומו של המגדר בעולם העבודה הבנת עמדות ותפיסות כלפי נשים בארגוני עבודה שונים(עסקיים,ציבוריים והמגזר השלישי.) הבנת הפערים בין הרצוי ומצוי במיקומם של נשים וגברים בהירארכיה הכלכלית

לעובדי קופ"ח בלבד

קופ"ח כללית

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...