פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס מבוא לכלכלה (מבוא לכלכלת ישראל) - קורס ארוך

קורס: קורס מבוא לכלכלה (מבוא לכלכלת ישראל) - קורס ארוך

מספר קורס 16029 מספר מקומות פנויים בכיתה: 9

פתיחה: 27/05/19
סיום: 19/08/19
ימים:
ב' 17:30-20:45
ה' 17:30-20:45
25 מפגשים, 100 שעות
עלות: 380 ₪

קורס מבוא לכלכלה (מבוא לכלכלת ישראל) - קורס ארוך

תכנית הקורס מקנה הכרות והבנה בסיסית של מושגיםותופעות בכלכלה העולמית ובכלכלת ישראל בפרט ומספקת כלים להתמודדות עם הזירה הכלכלית מטרות הקורס: הכרה והבנה של מושגי התנהגותכלכלית של משקיים לאומיים הכרת תופעות והתפתחויות כלכליות בישראל הקניית כלים לניתוח תופעות כלכליות בישראל

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...