פרטי הקורס

פרטי הקורס

מבוא לסוציולוגיה

קורס: מבוא לסוציולוגיה

מספר קורס 15981 מספר מקומות פנויים בכיתה: 2

פתיחה: 04/11/19
סיום: 17/02/20
ימים:
ב' 17:30-20:45
15 מפגשים, 60 שעות
עלות: 228 ₪

מבוא לסוציולוגיה

עולם הסוציולוגיה חובק בתוכו תיאוריית ומושגים המאפשרים להעמיק את ההבנה של תופעות חברתיות ואישיות מרובות ומגוונות, כאשר השאיפה היא לחקור את ההתנהגות האנושית דרך בחינת ההקשר החברתי משפחה, לאום, חוק וכדומה. תכנית הקורס עוסקת בתאוריית על החברה ועל הכוחות המניעים את הפרט שהוא חלק ממנה. מטרות הקורס: -הכרת מושגיים בסיסיים, תאוריית וממצאים בנושאים המרכזיים של פסיכולוגיה חברתית. -הכרת תהליכים המיעים את התנהגות חברתית.

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...