פרטי הקורס

פרטי הקורס

לחץ ושחיקה

קורס: לחץ ושחיקה

מספר קורס 15954 מספר מקומות פנויים בכיתה: 7

פתיחה: 15/05/19
סיום: 24/07/19
ימים:
ד' 17:00-20:15
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

לחץ ושחיקה

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...