פרטי הקורס

פרטי הקורס

מבוא למינהל ציבורי

קורס: מבוא למינהל ציבורי

מספר קורס 15791 מספר מקומות פנויים בכיתה: 3

פתיחה: 29/05/19
סיום: 11/09/19
ימים:
ד' 17:00-20:15
15 מפגשים, 60 שעות

מבוא למינהל ציבורי

למינהל הציבורי השפעה משמעותית על חיי האזרחים ועל המשק. תכליתו של קורס זה היא להקנות מושגי יסוד,גישות תאורטיות ומודלים יישומיים הכרוכים בהבנת המינהל והניהול הציבורי. מטרות הקורס: הקניית ידע בנושאים הקשורים לעשייה המנהלית הכרת מערכות המינהל הציבורי ותפקודן בסביבתן הפוליטית

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...