פרטי הקורס

פרטי הקורס

מנהיגות קהילתית

קורס: מנהיגות קהילתית

מספר קורס 15756 מספר מקומות פנויים בכיתה: 4

פתיחה: 25/03/19
סיום: 03/06/19
ימים:
ב' 17:15-20:30
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

מנהיגות קהילתית

מנהיגות קהילתית הינה אבן יסוד בדרך להצלחה חברתית. אך מהי אותה מנהיגות קהילתית?מהם ביטוייה וכיצד אפשר להעריך את האפקטיביות שלה?ומהי הקהילה שעליה אנו רוצים להשפיע ובמסגרתה אנו רוצים לחולל שינוי חברתי? תכנית הקורס מאפשרת הכרת המערכות הפועלות לתועלת הקהילה,הבנת המודלים ותדמיתה של הקהילה. מטרות הקורס: הכרת מרכיבי תכנון פרויקטים בקהילה הבנת צרכי אוכלוסיות שונות הכרת תחומי גיוס מתנדבים וניהולם טיפוח מנהיגות קהילתית

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...