פרטי הקורס

פרטי הקורס

שינוי אירגוני

קורס: שינוי אירגוני

מספר קורס 15631 מספר מקומות פנויים בכיתה: 3

פתיחה: 30/04/19
סיום: 16/07/19
ימים:
ג' 17:15-20:30
13 מפגשים, 50 שעות
עלות: 190 ₪

שינוי אירגוני

שינוי ארגוני הוא התהליך הכרחי שמטרתו להתאים את המערכות ואת התהליכים הארגוניים לשינויים החיצוניים והפנימים שמתרחשים בסביבה הובלת שינוי בארוגנים הינה משימה מורכבת המחייבת התמקדות בשינוי התנהגות של פרטים או של קבוצות בתוך הארגון תכנית הקורס מספקת כלים ישומיים שמיייעים לתכנון וניהול אפקטיבי של השינויבארגון מטרת הקורס: הכרת מגמות בתחום השינוי האירגוני והצורך בשינוי אירגוני במציאות משתנה הכרת המודלים ואסטרטגיות ניהול אפקטיבי של שינויים

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...