פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס זורחת מבפנים

קורס: קורס זורחת מבפנים

מספר קורס 21923 מספר מקומות פנויים בכיתה: 22

תוכנית קורס

פתיחה: 19/08/24
סיום: 22/08/24
ימים:
ב' 09:00-15:00
ה' 09:00-15:00
2 מפגשים, 12 שעות
עלות: 152 ₪

קורס זורחת מבפנים

הסדנא אינה מוכרת לגמול השתלמות!

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...