פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס מבוא למינהל ציבורי

קורס: קורס מבוא למינהל ציבורי

מספר קורס 21880 מספר מקומות פנויים בכיתה: 21

תוכנית קורס

פתיחה: 02/09/24
סיום: 16/12/24
ימים:
ב' 17:15-20:30
15 מפגשים, 60 שעות
עלות: 228 ₪

קורס מבוא למינהל ציבורי

למינהל הציבורי השפעה משמעותית על חיי האזרחים ועל המשק. תכליתו של קורס זה היא להקנות מושגי יסוד,גישות תאורטיות ומודלים יישומיים הכרוכים בהבנת המינהל והניהול הציבורי. מטרות הקורס: הקניית ידע בנושאים הקשורים לעשייה המנהלית הכרת מערכות המינהל הציבורי ותפקודן בסביבתן הפוליטית

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...