פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס מבוא לכלכלה

קורס: קורס מבוא לכלכלה

מספר קורס 21870 מספר מקומות פנויים בכיתה: 4

תוכנית קורס

פתיחה: 17/07/24
סיום: 25/09/24
ימים:
ד' 16:00-19:15
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

קורס מבוא לכלכלה

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...