פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס אינטליגנציה רגשית

קורס: קורס אינטליגנציה רגשית

מספר קורס 21857 מספר מקומות פנויים בכיתה: 6

תוכנית קורס

פתיחה: 28/07/24
סיום: 01/09/24
ימים:
א' 16:00-19:15
ד' 16:00-19:15
10 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

קורס אינטליגנציה רגשית

בשנים האחרונות מתגברת ההכרה שהאינטליגנציה הרגשית משפיעה רבות על התפקוד האישי, האינטרקציה הבינאישית וההצלחה המקצועית. תכנית הקורס עוסקת בערך רגשי כגורם משפיע על התפקוד, מקנה כלים לשיפור המודעות העצמית ודנה בחשיבות האינטלגנציה הרגשית כמרכיב ההצלחה בחיים ובקריירה. מטרות הקורס: הכרת כלים וטכניקות לשיפור מיומנויות האיטליגנציה הרגשית. חשיבות האינטלגנציה הרגשית לפיתוח פוטנציאל האישי והאנושי.

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...