פרטי הקורס

פרטי הקורס

קורס סדנא להפגת מתחים

קורס: קורס סדנא להפגת מתחים

מספר קורס 21639 מספר מקומות פנויים בכיתה: 10

תוכנית קורס

פתיחה: 28/07/24
סיום: 01/08/24
ימים:
א' 08:30-16:15
ב' 08:30-16:15
ג' 08:30-16:15
ד' 08:30-16:15
ה' 08:30-16:15
5 מפגשים, 40 שעות
עלות: 152 ₪

קורס סדנא להפגת מתחים

סביבת העבודה בעולם המערבי רוויה במתחים ולחצים שנובעים משינויים ארגוניים, שעות עבודה מרובות, עמידה ביעדים ואי יציבות תעסוקתית. תכנית הקורס עוסקת בזיהוי הסימנים למתח נפשי והכלים להתמודד עימם, בין השאר באמצעות מוסיקה ושיתוף פעולה עם עמיתים לעבודה. מטרות הקורס: - הכרת כלים ומיומנויות להתמודדות עם מתחים נפשיים

תוכנית הלימוד

מיקום הקורס

Loading...